Trường THCS Phú Điền tham gia Hội thi KHKT và Ngày hội STEM cấp huyện năm học 2019 – 2020

Hội thi bơi lặn và cứu đuối huyện Tháp Mười năm 2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI CỦA TRƯỜNG THCS PHÚ ĐIỀN NHIỆM KỲ 2019-2020

Hội nghị CB-CC-VC (2019-2920)

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r