HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ ĐIỀN NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ LẠI CHO NGƯỜI BỊ MẤT

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO CÔ LÝ LỆ HOA

HỘI NGHỊ CB – CC – VC TRƯỜNG THCS PHÚ ĐIỀN NĂM HỌC 2020 – 2021

CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2020 – 2021 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ ĐIỀN

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r