Chi Bộ Trường THCS PHÚ ĐIỀN tổ chức kết nạp Đảng viên mới

20/11/2018 TRƯỜNG THCS PHÚ ĐIỀN

TKB Tuần 13 áp dụng từ ngày 19/11/2018

NGÀY 6/11/2018 Tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học do Trung tâm văn hóa Huyện Tháp Mười thực hiện

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r